ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมชื่อตำแหน่งงาน  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.  กำหนดนโยบายในเรื่องของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
 
2.  รับผิดชอบการติดตั้ง  การปรับปรุงเครื่องจักร  เครื่องมือสำหรับการผลิต
 
3.  ออกแบบ  การปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม
 
4.  ให้ความช่วยเหลือ  และคำแนะนำต่าง ๆ ทางด้านเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต   แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
5.  ควบคุมดูแลวิศวกร  ในการออกแบบติดตั้งและปรับปรุงเครื่องจักรผลิต
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านวิศวกรรมโรงงานอย่างน้อย 10 ปี
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM