ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายโมเดิร์นเทรด : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายโมเดิร์นเทรดชื่อตำแหน่งงาน  ผู้แทนขายโมเดิร์นเทรด
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.  ออกเยี่ยมร้านของลูกค้า  เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี  และกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
 
2.  ตรวจสอบยอดขายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 
3.  ทำรายงานกิจกรรมของลูกค้า  และคู่แข่ง  รวมทั้งเสนอแนวทางในการกระตุ้นยอดขายสินค้าของบริษัท
 
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านการขายสินค้าโมเดิร์นเทรดอย่างน้อย 2 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM