ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานขายหน่วยรถ / เงินสด : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานขายหน่วยรถ / เงินสดชื่อตำแหน่งงาน  พนักงานขายหน่วยรถ / เงินสด
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.   ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยการเก็บเป็นเงินสดให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 
2.   ตรวจสอบชั้นวางผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้มีสินค้าวางอยู่เต็มเสมอ
 
3.   ควบคุมพนักงานขับรถหรือผู้ช่วยให้ส่งมอบสินค้าและเก็บเงินสดจากลูกค้า  รวมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน  พร้อมทั้งส่งคืน
      สำนักงานใหญ่ทุกวัน
 
4.  จัดทำรายงานการขายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
การศึกษา         :    ปวช. – ปวส.
ประสบการณ์   :    -

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM