ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกส่งเสริมการขาย : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกส่งเสริมการขายชื่อตำแหน่งงาน  หัวหน้าแผนกส่งเสริมการขาย
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.  ร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในการกำหนดตารางกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 
2.  บริหารแผนส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามตารางกิจกรรมที่วางไว้ตั้งแต่ต้น  รวมทั้งประสานงานกับแผนกอื่น ๆ เพื่อขอ
     รับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็น
 
3.   ทำงานร่วมกับฝ่ายขายในการพัฒนากิจกรรม  และดำเนินการส่งเสริมการขาย
 
4.   ประสานงานกับหน่วยงานราชการและลูกค้าในการเตรียมการกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท
 
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรีการตลาด
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านการส่งเสริมการขายอย่างน้อย 5 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM