ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ชื่อตำแหน่งงาน  ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.  ร่วมกำหนดเป้าหมายยอดขายประจำปี  และยุทธ์ศาสตร์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
 
2.  กำหนดแผนปฏิบัติการทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดูแล
 
3.  ติดตามตรวจสอบและปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาด
 
4.  ฝึกอบรมพนักงานขายเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขาย
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
 การศึกษา        :    ปริญญาตรี
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านการบริหารผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 5 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM