ชื่อตำแหน่งงาน : นักกายภาพบำบัด : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : นักกายภาพบำบัดชื่อตำแหน่งงาน  นักกายภาพบำบัด
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.   ให้บริการทางด้านกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
 
2.   ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัดด้วยตนเอง
 
3.   วินิจฉัยและให้ข้อมูลแก่แพทย์เจ้าของไข้  ในเรื่องของความคืบหน้าในการรักษา
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี   วิทยาศาสตร์การแพทย์
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านกายภาพบำบัดอย่างน้อย 3 ปี
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM