ชื่อตำแหน่งงาน : นักโภชนาการ : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : นักโภชนาการชื่อตำแหน่งงาน  นักโภชนาการ
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.   กำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล  และผู้ป่วยเฉพาะโรคต่าง ๆ
 
2.   ค้นคว้าทดลอง  และพัฒนาสูตรอาหาร  ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ
 
3.  ดูแลการปรุงอาหารของฝ่ายครัวโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 
4.  ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยในเรื่องของหลักโภชนาการ   และการบริโภคอาหารให้เหมาะสม
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี   คหกรรมศาสตร์
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM