ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชื่อตำแหน่งงาน  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
1.  เจาะเลือด  สารคัดหลั่งต่าง ๆ ชิ้นเนื้อของผู้ป่วย  เพื่อนำไปวิเคราะห์
 
2.   วิเคราะห์คุณสมบัติของเลือด  สารคัดหลั่ง  ชิ้นเนื้อ ฯลฯ ของผู้ป่วย
 
3.   เขียนรายงานผลการวิเคราะห์ส่งให้กับแพทย์เจ้าของคนไข้ต่อไป
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี   วิทยาศาสตร์การแพทย์
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างน้อย 3 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM