ชื่อตำแหน่งงาน : เภสัชกร : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : เภสัชกรชื่อตำแหน่งงาน  เภสัชกร
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
1.   จ่ายยาแก่ผู้ป่วยนอก  และผู้ป่วยในตามคำใบสั่งยาที่ได้รับจากแพทย์
 
2.  ให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วย  รวมทั้งตอบปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา
 
3.   ตรวจสอบจำนวน  ปริมาณยาที่มีอยู่แต่ละชนิด  ให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน
 
4.   ควบคุมการจ่ายยาที่เป็นอันตราย  ยาที่มีผลออกฤทธิ์ทางจิตประสาท
 
5.  อาจทำหน้าที่ติดตามผลการใช้ยาใหม่  วิเคราะห์ผลเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการใช้ยา
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี   เภสัชศาสตร์
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านเภสัชกรในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM