เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจพิเศษ (แฟรนไชส์) : SIAMHRM.COM

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจพิเศษ (แฟรนไชส์)
หน้าที่หลัก:

ติดต่อเจรจาขยายสาขาร้าน 7-11 ในทำเลพิเศษ และโครงการพิเศษ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานเจ้าของสถานที่ และบริษัท

 

 

คุณสมบัติ:

• เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะการเจรจาต่อรอง และประสานงานกับหน่วยงานราชการ
• สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM