ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ : SIAMHRM.COM

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
รายละเอียดของงาน
ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานบุคคลทั้งระบบดังนี้
1. งานสรรหาว่าจ้าง
2. งานสวัสดิการ
3. งานค่าจ้างเงินเดือน
4. งานแรงงานสัมพันธ์ ให้คำแนะนำกับหัวหน้างานในการตักเตือน
 พนักงาน ออกหนังสือตักเตือนลงโทษทางวินัย
5. งานฝึกอบรมพัฒนา เพิ่มพูนทักษะให้พนักงานทุกระดับ
6. งานธุรการ อาคารสถานที่ แม่บ้าน รปภ.
7. งานเตรียมความพร้อมโรงงานรับรองการ Audit
8. งานเอกสารแรงงานต่างด้าว

คุณสมบัติผู้สมัคร

  เพศ ชาย / หญิง อายุ 30-45 ปี
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  มีประสบการณ์ในโรงงานการ์เม้นท์ ดูแลพนักงานตั้งแต่ 300 คนขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ
  มีทักษะในการเจรจาโน้มน้าว ประนีประนอม
  มีความรู้กฎหมายแรงงานดี
  สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  สามารถเริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ
 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM