วิศวกรอาวุโสฝ่ายผลิต : SIAMHRM.COM

วิศวกรอาวุโสฝ่ายผลิต
รายละเอียดของงาน
- วางแผนและควบคุมการผลิตกระจกนิรภัย โดยมีเป้าหมายหลักคือ ส่งสินค้าให้ได้ตามกำหนดและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
- ผู้ริเริ่มและติดตามโครงการลดต้นทุนและผลเสียต่างๆในฝ่ายผลิต
- บริหารทรัพยากรบุคคลและเครื่องจักรในฝ่ายผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  อายุขั้นต่ำ 28ปี มีประสปการณ์ ด้านคุมสายการผลิต 5 ปีขึ้นไป
  มีความเป็นผู้นำสูง มีจิตวิทยาในการควบคุมดูแลพนักงานดี
  เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้รวดเร็ว รักความท้าทาย
  มีทักษะการแก้และวิเคราะำห์ปัญหา มีความมั่นใจในตัวเอง
 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM