เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อาวุโส : SIAMHRM.COM

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อาวุโสรายละเอียดของงาน
*งานบัญชีต้นทุน
- ตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่ผลิต
- ตรวจสอบรายงานข้อมูล Budget Control
- ตรวจสอบรายงานสินค้าคงเหลือ
- ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
- วิเคราะห์ผลการใช้ต้นทุน
*งานบัญชีทั่วไป - อื่นๆ
- ตรวจสอบข้อมูลการตั้งหนี้
- ตรวจสอบรายงานลูกหนี้-เจ้าหนี้ ประจำเดือน
- ควบคุมการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน
- จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อการตรวจสอบบัญชีได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย - หญิง
  ปริญญาตรีขึ้นไป
  สาขาบริหารธุรกิจบัญชี,บัญชี,การเงินและธนาคาร
  มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM