เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย (อุปกรณ์ติดตามรถยนต์) : SIAMHRM.COM

เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย (อุปกรณ์ติดตามรถยนต์)รายละเอียดของงาน
- ดูแลลูกค้าหลังการขายอุปกรณ์ติดตามรถยนต์
- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ติดตามรถยนต์
- รับแจ้งเครื่องเสีย และแก้ไขเบื้องต้น
- อธิบายการใช้งานให้ลูกค้าทางโทรศัพท์
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  มีความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมcomputer ต่างๆเป็นอย่างดี
  ใจเย็น ให้ความรู้และช่วยเหลือลูกค้าทางโทรศัพท์ได้ดี
  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยินดีช่วยเหลือลูกค้า
  เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็ว

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM