เลขานุการผู้บริหาร : SIAMHRM.COM

เลขานุการผู้บริหาร


รายละเอียดของงาน
1. งานด้านติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
2. บันทึกรายงานการประชุมและรายงานความคืบหน้า
3. จดตารางนัดหมาย
4. งานด้านเอกสารสำนักงาน
5. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
  วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านเลขานุการผู้บริหารพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี บุคคลิกดี
 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM