เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงาน) : SIAMHRM.COM

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงาน)


รายละเอียดของงาน
1.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
2.ติดต่อ Supplier เพื่อเปรียบเทียบราคา และต่อรองราคา
3.จัดทำใบสั่งซื้อ
4.ประสานงานกับ Supplier ให้จัดส่งสินค้าในระยะเวลาที่กำหนด
5.ตรวจรับสินค้าร่วมกับผู้ขอซื้อ และ จัดทำใบรับสินค้า
6.จัดทำสต็อกวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
7.ประเมินประสิทธิภาพของ Supplier

คุณสมบัติผู้สมัคร

  เพศหญิง
  อายุ 28-40 ปี
  วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  สามารถใช้โปรแกรมด้านงานเอกสารได้เป็นอย่างดี เช่น Excel, Word,
  มีประสบการณ์ในด้านจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปี
  สามารถประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  สามารถเดินทางมาทำงานเองได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM