เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย : SIAMHRM.COM

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายรายละเอียดของงาน
- รับโทรศัพท์ , รับออเดอร์จากลูกค้า
- ติดต่อประสานกับลูกค้า
- ทำใบเสนอราคา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
  ชอบงานบริการ และ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM