ช่างฉีดพลาสติก (Injection) : SIAMHRM.COM

ช่างฉีดพลาสติก (Injection)รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบงานดูแลความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามคุณภาพและปริมาณตามแผนงานการผลิตที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ควบคุมเครื่องฉีดปรับsetเครื่องฉีดพลาสติก
- มีความรู้ประสบการณ์ด้านเครื่องฉีดพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.- ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างแม่พิมพ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ ควบคุมเครื่องฉีด เครื่องพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM