หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ : SIAMHRM.COM

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
ตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

รายละเอียดของงาน

บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล แก้ไข ปรับปรุง ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิต ชิ้นงาน วางแผนการตรวจงานเคลมสินค้าจากลูกค้า การแก้ไขและป้องกันปัญหา ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
  ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในสายงานด้านประกันคุณภาพทางด้านผลิตภัณฑ์โรงงานอุตสาหกรรม
  มีวุฒิภาวะ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสามารถประสานงาน ทำงานร่วมกับพนักงานทุกระดับได้ดี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM