ตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายธุรการจัดซื้อ : SIAMHRM.COM

ตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายธุรการจัดซื้อ
ตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายธุรการจัดซื้อ

รายละเอียดงาน:

• บริหารงานจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง งานธุรการ ทั้งระบบ
• ดูแลงานด้านการซ่อมบำรุง, งานอาคารสถานที่, ระบบโทรศัพท์, การบริหารการใช้ทรัพย์สิน, รปภ. แม่บ้าน และประกันภัยต่าง ๆ

คุณสมบัติ:

• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านธุรการจัดซื้อ 5 ปีขึ้นไป
• มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านอาคาร, ซ่อมบำรุง
• มีความสามารถทางด้านการต่อรองและการประสานงานได้ดี
• สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่าง


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM