หัวหน้าวิศวกร (Chief Engineer) : SIAMHRM.COM

หัวหน้าวิศวกร (Chief Engineer)
ตำแหน่งงาน หัวหน้าวิศวกร (Chief Engineer)

Responsibilities:

• Responsible for managing a technician team that looking after the operation and maintenance of the building, building systems, and project infrastructure of the condominium project or office tower
• Budgeting planning and costs controlling
• Pro-active and having service-minded in service provision to residents and client in the building


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM