ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานเขียนแบบ : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานเขียนแบบชื่อตำแหน่งงาน  พนักงานเขียนแบบ
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
1.        เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 
2.        ตรวจสอบแบบที่เขียนขึ้นให้เรียบร้อย  ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
 
3.        อาจเข้าร่วมตรวจแบบที่ผู้รับเหมาภายนอกเสนอมา
 
 
คุณสมบัติ  :
 
การศึกษา         :    ปวส.
ประสบการณ์   :    -

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM