ผู้จัดการส่วนขนส่ง (งานขนส่งน้ำมันโดยรถบรรทุกน้ำมัน) : SIAMHRM.COM

ผู้จัดการส่วนขนส่ง (งานขนส่งน้ำมันโดยรถบรรทุกน้ำมัน)
ตำแหน่งงานผู้จัดการส่วนขนส่ง

(งานขนส่งน้ำมันโดยรถบรรทุกน้ำมัน)

Responsibilities:

• Responsible for transporting goods to scheduled destinations.
• Responsible for transportation management for cost reduction.
• Bring advanced technology to increase transportation system efficiency.
• Responsible for vehicle maintenance plan.


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM