ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานรับโทรศัพท์ / ต้อนรับ : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานรับโทรศัพท์ / ต้อนรับชื่อตำแหน่งงาน  พนักงานรับโทรศัพท์ / ต้อนรับ
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.    ตอบรับโทรศัพท์และโอนสายโทรศัพท์ไปหาบุคคลที่รับผิดชอบ
 
2.    บันทึกการใช้โทรศัพท์ทางไกล  และตรวจสอบกับใบแจ้งค่าใช้บริการจากบริษัทโทรศัพท์
 
3.    ให้การต้อนรับและบอกทางแก่ผู้มาเยี่ยมชม
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
การศึกษา         :    ปวช.
ประสบการณ์   :    -

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM