ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายชื่อตำแหน่งงาน  ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
 
1.    ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย  การฟ้องร้องดำเนินคดี  การบังคับคดีแก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท
 
2.    ให้คำปรึกษา  และตรวจสอบการจัดทำสัญญาต่าง ๆ ของบริษัท
 
3.    ว่าความ  และดำเนินคดีความต่าง ๆ ของบริษัทในฐานะทนายความ
 
4.   อาจควบคุมดูแลการว่าจ้างบริษัทกฎหมายภายนอกบริษัทให้ดำเนินการแทน
 
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 การศึกษา        :    ปริญญาตรีนิติศาสตร์
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 10 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM