ชื่อตำแหน่งงาน : สถาปนิก : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : สถาปนิกชื่อตำแหน่งงาน  สถาปนิก
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.  ออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรม  ให้ตรงตามแนวทางและแผนงานที่กำหนด
 
2.  กำหนดวัสดุที่จะใช้  รวมทั้งสี  และคุณสมบัติต่าง ๆ
 
3.  ร่วมประชุมเพื่อรับข้อมูลแนวคิดในการออกแบบงาน  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบ
 
4.  อาจร่วมพิจารณาแบบงานที่ผู้รับเหมาภายนอกออกแบบมาให้  หรือการคัดเลือกผู้รับเหมาในการก่อสร้าง
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประสบการณ์   :    -

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM