ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานห้องทดลอง : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานห้องทดลองชื่อตำแหน่งงาน  พนักงานห้องทดลอง
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.   ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบทางด้านวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนที่กำหนดชัดเจน
 
2.   ทำรายงานการตรวจสอบ
 
3.   ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทดลอง
 
4.   เก็บตัวอย่างสินค้า  หรือ  วัตถุดิบ  ตามปริมาณที่กำหนด  เพื่อนำมาทดสอบคุณสมบัติ
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
การศึกษา         :    มัธยมศึกษาตอนปลาย   สายวิทยาศาสตร์
ประสบการณ์   :    -

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM