ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานรับ - จ่ายเงิน : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานรับ - จ่ายเงินชื่อตำแหน่งงาน  พนักงานรับ - จ่ายเงิน
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
1.  รับวางบิล  และจัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเพื่อนำมาทำเช็ค
 
2.  เก็บรักษาเงินสดย่อยสำหรับจ่ายตามเอกสารการจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
 
3.  จ่ายเช็คและเงินสดแก่บุคคลภายนอกตามเอกสารที่ได้รับอนุมัติ
 
4.   เขียนใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามเอกสารประกอบ
 
5.   อาจทำหน้าที่เขียนหรือพิมพ์เช็คจ่ายของบริษัท  ตามเอกสารการจ่ายเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
 
6.   ลงบันทึกบัญชีการรับ - จ่ายเงินที่ผ่านมือประจำวันให้ถูกต้องตามระบบบัญชี
 
7.  นำฝาก / ถอน  เงินสดจากธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
การศึกษา         :    ปวส. บัญชี
ประสบการณ์   :    -

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM