สัญญาณของการทำงานที่ขาดคุณภาพ : SIAMHRM.COM

สัญญาณของการทำงานที่ขาดคุณภาพ
แนวทางในการสังเกตุ สัญญาณแห่งการทำงานที่ไร้คุณภาพหรือขาดประสิทธิภาพที่ซึ่งจะเกิดขึ้นในองค์กรของคุณ หากคุณพบกับสิ่งต่างๆนี้นั้นแปลว่าคุณต้องรีบปรับปรุงแก้ไข

  1. ไม่มีใครเต็มใจในการทดลอง ไม่สนใจในโอกาสหรือไม่มีความพยายามในการทำตามความคิดใหม่ๆหรือวิธีการทำงานใหม่
  2. ในบางหน่วยงานเรียกร้องให้พนักงานกระทำงานในหน้าที่ของตนตามรูปแบบเดิมที่วางไว้เท่านั้น ซึ่งเท่ากับเป็นการจำกัดความคิดริเริ่มและอิสระในการทำงาน
  3. ต่อต้านการเปลี่ยแปลงใดๆในองค์กร โดยไม่รับฟังเหตุผล มักกลัวการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีเหตุผลที่พอเพียง
  4. การเลื่อนตำแหน่ง การขึ้นเงินเดือนขึ้นอยู่กับระบบอาวุโสเท่านั้น มิได้มาจากผลการปฏิบัติงาน
  5. ฝ่ายจัดการทำทุกอย่างเพื่อความพอใจของตนเอง ไม่มีความคิดในการวางโครงการเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน
  6. ในหน่วยงานนั้น เป็นสถานทำงานที่น่าเบื่อ พนักงานทำงานไปวันๆ พนักงานขาด สาย ลา ป่วยสูง พนักงานขาดความมีชีวิตชีวาในการทำงาน
  7. พื้นที่ทำงานสับสน ไร้ระเบียบ

ข้อกำหนด ISO9001:2000 เกี่ยวข้องอย่างไรกับสิ่งนี้

8.5.1 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement)

กำหนดให้องค์กรต้องมีการปรับปรุง ซึ่งการปรับปรุงนี้อาจมาจากกิจกรรมต่างๆที่ผลักดันให้คนในองค์กรเป็นผู้ที่ต้องทำอะไรใหม่ๆ ไม่ว่าการตั้งเป้าหมาย การตรวจติดตามภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ไขป้องกัน เป็นต้น

8.5.2 การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective action)

กำหนดให้พนักงานในองค์กรต้องเรียนรู้จากปัญหา และหาหนทางในการไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นมาอีก นั่นหมายถึงต้องมีวิธีการในการทำงานใหม่ๆ

8.5.3 การปฏิบัติการป้องกัน (Preventive action)

กำหนดให้พนักงานในองค์กรต้องหาหนทางในการทำงานใหม่ๆ ที่เน้นเชิงรุก ไม่รอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยมาหาหนทางในการแก้ไขปัญหา

ที่มา : .moodythai.com


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM