ไม่ผิดยักยอก แต่เลิกจ้างเป็นธรรม : SIAMHRM.COM

ไม่ผิดยักยอก แต่เลิกจ้างเป็นธรรมฎีกาที่ 363/2546 เมื่อศาลฟังว่าลูกจ้างมิได้ยักยอกทรัพย์จะถือว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด ? ศาลฟังข้อเท็จจริงว่า  โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างมิได้ยักยอกทรัพย์ของบริษัทจำเลยผู้เป็นนายจ้างตามข้อต่อสู้ของจำเลย  แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ถือโอกาสที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารจำเลยขอเบิกและอนุมัติจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าให้ตัวเองทุกเดือนรวม  52  ครั้ง  เป็นเงินกว่าล้านบาททั้งๆที่ทราบดีว่าจำเลยกำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินจนทำให้กิจการของจำเลยเสียหาย  นับว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะทำให้จำเลยไม่ไว้วางใจให้โจทก์บริหารกิจการของจำเลยต่อไป  การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงมีเหตุอันสมควรและไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM