ค่าใช้จ่ายในการขอรับการรับรอง ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : SIAMHRM.COM

ค่าใช้จ่ายในการขอรับการรับรอง ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ ดังนี้
  1. ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ
  2. ค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมิน
  3. ค่าธรรมเนียมใบรับรอง
ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขอการรับรองขึ้นกับหน่วยรับรองนั้น ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้อย่างไร

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM