เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย : SIAMHRM.COM

เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยขับรถอย่างไรจึงปลอดภัย ให้ความสนใจและระมัดระวังในการขับขี่ทุกครั้งการปฏิบัติตามกฎจราจร  ตรวจสอบบำรุงรักษาสภาพรถอยู่เสมอ
 
ก่อนนำรถออกใช้งาน ควรตรวจสภาพรถดังต่อไปนี้
 • ตรวจน้ำในหม้อน้ำ
 • ตรวจดูน้ำมันเครื่อง
 • ตรวจแบตเตอรี่
 • ตรวจน้ำมันเบรก(ห้ามล้อ)และน้ำมันคลัทช์
 • ตรวจล้อและยาง
 • ตรวจระบบไฟและทำความสะอาดกระจาหน้า-หลัง
สังเกตสภาพเครื่องยนต์ขณะเดินเครื่องรถ
 • ดูให้แน่ว่า ไม่มีรอยรั่วไหลของน้ำมันเองและน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ตรวจดูแผงเครื่องวัด
 • ตรวจเครื่องปัดน้ำฝน
ก่อนออกรถ
 • ตรวจดูสภาพการใช้งานของระบบพวกมาลัยระบบห้ามล้อ
 • ตรวจเครื่องวัดความเร็วและระยะทาง 
ผู้ขับขี่ทุกคนควรศึกษาสัญญาณจราจรต่างๆและปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด
 
การออกรถ
ก่อนออกรถควรตรวจสอบโดยรอบรถว่ามีคนหรือสิ่งกีดขวางอยู่หรือไม่
การจอดรถ
ควรจอดรถชิดขอบทางด้านซ้าย  และเวลาจอดรถทิ้งไว้จะต้องดับเครื่องยนต์  ใส่ห้ามล้อมือ   ถ้าบริเวณที่จอดเป็นที่ลาดชันให้ใช้หมอนไม้หนุนล้อไว้  ควรเปิดไฟหน้าและหลังรถไว้ถ้าหากเป็นเวลากลางคือ
การถอยรถ
ถอยช้าๆโดยระวังทั้ง 2 ข้างของรถ   ควรชะโงกหน้ากลับไปดูข้างหลังด้วย
การเลี้ยวรถ
ให้สัญญาณเลี้ยวทุกครั้งก่อนจะถึงที่ เลี้ยวประมาณ 30 เมตร
การแซงรถ
พยายามลดเกียร์ให้ต่ำกว่าเกียร์สูงลงมา 1 ขั้น เพื่อให้รถมีกำลังเพิ่มขึ้นเมื่อเร่งเครื่องยนต์     เปิดไฟสัญญาณเลี้ยวขวาหรือบีบแตรเตือนให้รถที่จะแซงทราบ  อย่าแซงรถอื่นในที่คับขัน    และต้องแซงทางด้านขวาเสมอ
การขับรถตรงทางม้าลาย
ชะลอความเร็วของรถเมื่อใกล้จะถึงทางม้าลาย  แสดงสัญญาณเบารถและหยุดรถ(สัญญาณมือ)เพื่อให้รถที่ขับตามมาได้ทราบ
การขับรถบนภูเขา
พยายามขับชัดซ้ายอย่าขับกินทาง    บีบแตรทุกครั้งที่ถึงทางโค้งทางเลี้ยว   ใช้เกียร์ต่ำเสมอในขณะลงทางลาด
การขับรถขณะฝนตกหรือมีหมอกควัน
ขับให้ช้าลง  เปิดไฟสูงในขณะขับด้วย
การขับรถเมื่อผ่านเด็กหรือสัตว์
ชะลอความเร็วลงเพื่อเตรียมพร้อมที่จะหยุดได้ทันท่วงที อย่าบีบแตร
 
 
ที่มา : วันสต๊อปเอ็ชอาร์
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM