ผลเสียของการทำผิดกฎหมายแรงงาน : SIAMHRM.COM

ผลเสียของการทำผิดกฎหมายแรงงานผลเสียของการทำผิดกฎหมายแรงงาน
 
1. มีโทษปรับหรือจำคุกและตกลงกันโดยขัดกับกฎหมายไม่ได้
 
                กฎหมายแรงงานถือเป็นกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี การฝ่าฝืนจึงมีความผิดทางอาญาที่มีโทษทั้งปรับ ทั้งจำคุกกล่าวคือ ไม่ได้แค่เสียเงินเสียทองแล้วก็จบ แต่มีโทษถึงขั้นติดคุกติดตะรางกันทีเดียว แต่สาเหตุที่เราไม่ค่อยเห็นใครต้องจำคุกเนื่องจากการทำผิดกฎหมายแรงงานก็คงเพราะใครที่โดนตักเตือนและโดนโทษปรับแล้ว ก็ไม่ค่อยมีใครกล้าฝ่าฝืนกันอีก อย่างไรก็ดีการทำผิดกฎหมายอย่างน้อยก็ทำให้ต้องเสียทรัพย์สิน เป็นทั้งค่าปรับ ค่าชดเชย ดอกเบี้ย เงินเพิ่ม เป็นต้น
 
2. วางระเบิดเวลาตัวเอง
 
            ใครที่ยังไม่โดนโทษปรับ โทษจำคุก จ่ายค่าเสียหาย ค่าชดเชย เงินเพิ่ม ก็เพราะเขายังตรวจไม่พบ หรือยังไม่มีเรื่อง แต่มิได้หมายความว่าการไม่มีเรื่องวันนี้แล้ววันอื่นๆจะสบายใจได้ ต้องอกสั่นขวัญแขวนว่า เมื่อไหร่ที่ลูกจ้างเราจะไปฟ้องต่อศาลแรงงาน ไปฟ้องต่อพนักงานตรวจแรงงานให้มาดำเนินคดีกับกิจการ
 
3. ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
 
            อย่านึกนะว่า ลูกจ้างจะเชื่อถือนายจ้างหรือผู้บริหารที่ทำผิดกฎหมายแรงงาน เอารัดเอาเปรียบพวกเขาที่เงียบๆอยู่ก็เพราะไม่รู้จะไปทำงานที่ไหน เลยไม่อยากมีเรื่อง เดี๋ยวออกไปเมื่อไหร่ก็จะได้เห็นดีกันบ้าง ส่วนนายจ้างเองนึกหรือว่าพวกที่อยู่เขาจะทุ่มเททำงานให้อย่างเต็มที่ ดีไม่ดีประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ค่อยจะดี กินนอกกินใน โกงบริษัทอยู่ทุกวันนี้ ก็ไม่แน่ว่าอาจจะเกิดจากพวกนี้คิดว่า ก็บริษัทเอารัดเอาเปรียบและคดโกงเขาก่อนนี่ ดังนั้นก็โกงกลับให้บ้างจะได้ชดเชยกันไป กิจการที่ทำผิดกฎหมายกันอยู่ แล้วคิดว่าไม่มีอะไรลองกลับไปพินิจพิจารณาดูก็ได้ว่ามีปัญหาที่ว่าเหล่านี้เกิดขึ้นกับกิจการของตนเองบ้างหรือไม่
 
4. เป็นชนวนก่อตั้งสหภาพ
 
                กิจการที่ทำผิดกฎหมายแรงงานไม่ได้รับการยอมรับจากสหภาพแรงงาน ที่ไม่มีสหภาพก็อาจเป็นบ่อเกิดหรือชนวนให้ลูกจ้างอยากมีสหภาพเพื่อเป็นกำลังต่อรอง ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์พวกเขาเอง เพราะเห็นว่าถูกเอาเปรียบอย่างไม่ถูกต้อง
 
5. เสียภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม
 
                ยิ่งถ้าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้วยแล้วเรื่องนี้ก็ยิ่งต้องระมัดระวัง เพราะกระแสของโลกธุรกิจการค้า ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตชี้ให้เห็นว่าบริษัทที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เอาเปรียบแรงงาน ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จะไม่ค่อยได้รับการยอมรับ หรือแม้กระทั่งไม่ทำการค้าด้วย ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อกิจการนั้นๆ เองอย่างมาก
 
6. คนดีๆ ก็ไม่อยากอยู่ทำงานด้วย
 
                และถ้ารู้ว่าองค์การไหนเอาเปรียบแบบนี้ใครจะอยากไปทำงานด้วย
 
7. ส่งผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจ
 
                ปัญหาทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วสุดท้ายก็ไม่พ้นหรอกว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างแน่นอนไม่วันนี้ก็วันหน้า ไม่ระยะสั้นก็ระยะยาว
 
 
 
ที่มา: บริหารอย่างไรถูกกฎหมายแรงงาน , ไพศาล เตมีย์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM