ชุดป้องกันการตกจากที่สูง : SIAMHRM.COM

ชุดป้องกันการตกจากที่สูงFall Protection Equipment
WORKSafe อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง มาตรฐาน CE
WORKSafe อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว
ด้านหน้า

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว
ด้านหลัง

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว
ด้านหน้า
เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว
ด้านหลัง
710WSF10 HARNESS เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว แบบจุดยึดด้านหลัง 1 จุด มาตรฐาน CE120 EN361 710WSF120 HARNESS เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว แบบจุดยึดด้านหลัง 1 จุด ด้านหน้า 1 จุด มาตรฐาน CE120 EN361
สายช่วยชีวิต
สายช่วยชีวิต
สายช่วยชีวิต
KARABINER
710WSF211 LANYARD เชือกนิรภัย polyamide 12 มม. ยาวรวม 2.00 ม. มาตรฐาน CE120 EN355 710WSF210 LANYARD เชือกนิรภัย polyamide 12 มม. พร้อมตัวซับแรงกระชาก (เมื่อทำงานจะยาวเพิ่ม 1.50 ม.) ยาวรวม 2.00 ม. มาตรฐาน CE120 EN355 710WSF220 LANYARD เชือกนิรภัย 2 ตะขอ polyamide 12 มม. พร้อมตัวซับแรงกระชาก (เมื่อทำงานจะยาวเพิ่ม 1.50 ม.) ยาวรวม 2.00 ม. มาตรฐาน CE120 EN355 710WSF310 KARABINER ห่วงล็อคนิรภัย stainless ช่องเปิด 18 มม. มาตรฐาน CE120
 
เชือกนิรภัย
เชือกนิรภัย
 
์NEW ENGLAND ROPES KMIII เชือกนิรภัย สำหรับทำงานที่สูง made in USA มาตรฐาน UL, NFPA, CE
 
ANTEC
ANTEC
 

ANTEC อุปกรณ์ป้องกันการพลัดตกจากที่สูง คุณภาพ ฝรั่งเศส มาตรฐาน CE

 

ที่มา :  safetythai.com

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM