จ้างให้มาสอนหนังสือนักเรียน จ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน เป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือจ้างทำของ ?? : SIAMHRM.COM

จ้างให้มาสอนหนังสือนักเรียน จ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน เป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือจ้างทำของ ??
   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM