นิติบุคคลและเป็นสถาบันการศึกษา ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 : SIAMHRM.COM

นิติบุคคลและเป็นสถาบันการศึกษา ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM