ตัวอย่างเครื่องหมายบังคับ : SIAMHRM.COM

ตัวอย่างเครื่องหมายบังคับ
ma01.jpg (14793 bytes)

ระวังอย่าเข้าใกล้
Keep away


ma02.jpg (15618 bytes)

ต้องสวมหมวกนิรภัย
Wear helmet


ma03.jpg (16752 bytes)

ต้องสวมใส่หน้ากาก
wear masks


ma04.jpg (16225 bytes)

ต้องสวมใส่หน้ากากกันใบหน้า
Wear face shield


ma05.jpg (16326 bytes)

ต้องสวมเครื่องกรองอากาศในเขตพื้นที่นี้
Reapirators must be worn in this area


ma06.jpg (16366 bytes)

ต้องสวมเครื่องลดเสียงในเขตพื้นที่นี้
Ear Protectors must be worn in this area


ma07.jpg (16224 bytes)

ต้องสวมใส่เครื่องป้องกันดวงตา
Eye protection must be worn


ma08.jpg (15977 bytes)

ต้องใช้เข็มขัดและเชือกนิรภัย
Wear safety harness


ma09.jpg (15478 bytes)

ต้องสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี
Wear protective clothing


ma10.jpg (16521 bytes)

ต้องยกของด้วยท่าทีที่ถูกต้อง
Lift correctly


ma11.jpg (16164 bytes)

ต้องรัดเข็มขัดขณะนั่ง
Wear seat belts


ma12.jpg (16386 bytes)

สวมใส่ที่คลุมหัว
Wear hairnets


ma13.jpg (15405 bytes)

ต้องล้างมือให้สะอาด
Now wash your hands please


ma14.jpg (15000 bytes)

ต้องปิดสวิทซ์เมื่อไม่ใช้งาน
Switch off when not is use


ma15.jpg (15932 bytes)

ต้องสวมรองเท้านิรภัยในเขตพื้นที่นี้
Protective footwear must be worn in this area


ma16.jpg (16136 bytes)

ต้องสวมรองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
Wear antistatic footwear


ma17.jpg (16250 bytes)

ต้องสวมถุงมือนิรภัยในเขตพื้นที่นี้
็Hand protective must be worn in this area


ma18.jpg (14747 bytes)

ให้สัญญาณแตร
Sound horn


ma19.jpg (17357 bytes)

ต้องสวมครอบป้องกันอันตราย
Use guards


ma20.jpg (16172 bytes)

ซ้อนวัสดุให้ถูกต้องปลอดภัย
Stack Correctly


ma21.jpg (15088 bytes)

ต้องสวมครอบป้องกันอันตรายชนิดปรับได้
Use adjustable guard


ma22.jpg (15822 bytes)

ต้องใส่กุญแจตลอดเวลา
Keep locked


ma23.jpg (14702 bytes)

กรุณาปิดประตู
Keep locked shut

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM