ตัวอย่างเครื่องหมายห้าม : SIAMHRM.COM

ตัวอย่างเครื่องหมายห้าม
ห้ามใช้น้ำดับไฟ
Do not exitinguish with water

ห้ามใช้รถยก
No fofk lift trucks

ห้ามหยอดน้ำมันขณะเดินเครื่องจักร
Do not oil

ห้ามแตะต้องขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน
Do not to use this machine

ห้ามเดินเครื่องกำลังมีการปฏิบัติงาน
Do not touch men working

กรณีเกิดเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟท์
In the event of fire do not use this lift

ผู้ไม่ได้รับอนุญาตห้ามซ่อมเครื่อง
Do not service machines

ห้ามผ่านนั่งร้านชำรุด
Scaffolding in Complete do not use


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM