ข้อกล่าวหา "มีพฤติกรรมในทางร้าย กลั่นแกล้งและแก้แค้นลูกจ้าง ...... " : SIAMHRM.COM

ข้อกล่าวหา "มีพฤติกรรมในทางร้าย กลั่นแกล้งและแก้แค้นลูกจ้าง ...... "การทำและแจกจ่ายเอกสารที่มีข้อความกล่าวหานายจ้างว่า “ มีพฤติกรรมในทางร้าย กลั่นแกล้งและแก้แค้นลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานไม่เลิกรา ไม่เป็นไปตามที่พูดไว้ ไม่มีความสุจริตใจ ต้องการให้พนักงานแตกแยกความสามัคคี  พยายามให้สหภาพแรงงานซึ่งเป็นองค์กรลูกจ้างเลิกไป เป็นคนไม่อยู่กับร่องกับรอย” อันเป็นข้อความที่ล้วนทำให้ลูกจ้าและผู้อื่นที่อ่านข้อความ ที่ล้วนทำให้ลูกจ้างและผู้อื่นที่อ่านข้อความนั้นรู้สึกว่านายจ้างประพฤติไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่มีคุณธรรม ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างทั้งสิ้น ถือว่าเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่  822-830 /2536

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM