นัดหยุดงานโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย : SIAMHRM.COM

นัดหยุดงานโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อลูกจ้างทั้ง 14 ได้ร่วมกันนัดหยุดงานโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการละเมิดต่อนายจ้างและเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย นายจ้างย่อมเลิกจ้างลูกจ้างทั้ง 14 ได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 9610-9623/2536

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM