ข้อบังคับเป็นการลิดรอนสิทธิของลูกจ้าง ไม่เป็นคุณต่อลูกจ้าง ไม่มีผลบังคับ : SIAMHRM.COM

ข้อบังคับเป็นการลิดรอนสิทธิของลูกจ้าง ไม่เป็นคุณต่อลูกจ้าง ไม่มีผลบังคับข้อบังคับของนายจ้างระบุว่า พนักงานมีสิทธิได้เงินชดเชยและเงินสงเคราะห์ ต่อมานายจ้างออกข้อบังคับโดยอาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 กำหนดให้พนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยแล้วไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ข้อบังคับนี้จึงเป็นการลิดรอนสิทธิของลูกจ้าง ไม่เป็นคุณต่อลูกจ้าง จึงไม่มีผลบังคับ
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1480/2526

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM