ถ้อยคำ "เป็นทาสฝรั่ง แม่บ้านของโรงแรมประพฤติชั่วจิตทราม ..." : SIAMHRM.COM

ถ้อยคำ "เป็นทาสฝรั่ง แม่บ้านของโรงแรมประพฤติชั่วจิตทราม ..."ลูกจ้างเขียนข้อความไปปิดประกาศที่บอร์ดของสภาพแรงานซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลของนายจ้าง เป็นข้อความวิจารณ์ด้วยถ้อยคำรุนแรงกล่าวหาว่า ผู้บริหารโรงแรมกลั่นแกล้งพนักงานและสหภาพแรงงาน เป็นทาสฝรั่ง แม่บ้านของโรงแรมประพฤติชั่วจิตทราม ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าถ้อยคำดังกล่าวมีลักษณะหมิ่นประมาทนายจ้าง การกระทำของลูกจ้างจึงเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่2496/2529

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM