ลูกจ้างลาป่วยโดยเพิ่มวันที่แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวขึ้นอีก 1 วัน : SIAMHRM.COM

ลูกจ้างลาป่วยโดยเพิ่มวันที่แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวขึ้นอีก 1 วันลูกจ้างแก้ไขใบรับรองแพทย์ซึ่งยื่นต่อนายจ้างตามระเบียบเพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาอนุญาตให้ลูกจ้างลาป่วยโดยเพิ่มวันที่แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวขึ้นอีก 1 วัน และได้ยื่นใบรับรองแพทย์ที่ได้แก้ไขแล้วนั้นต่อนายจ้าง เป็นความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารและความผิดฐานใช้เอกสารปลอมทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายเป็นการกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2334/2523

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM