ความผิดคนละเหตุ .....??? : SIAMHRM.COM

ความผิดคนละเหตุ .....???ความผิดครั้งก่อน เป็นเรื่องลูกจ้างเป็นเรื่องปล่อยนมทิ้งที่พื้นโรงงาน ส่วนครั้งหลัง เป็นเรื่องหลงลืมใส่ไขมันมะพร้าวในการผสมนม จึงเป็นความผิดคนละเหตุ แม้ครั้งแรกนายจ้างจะมีหนังสือเตือนลูกจ้างแล้วก็ตาม นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างเนื่องจากทำความผิดครั้งหลัง ต้องจ่ายค่าชดเชย
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2790/2527

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM