ระวัง!! ประกาศทั่วไป ในคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย อาจไม่มีลักษณะเป็นการเตือนลูกจ้าง จึงมิใช่หนังสือเตือน ??? : SIAMHRM.COM

ระวัง!! ประกาศทั่วไป ในคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย อาจไม่มีลักษณะเป็นการเตือนลูกจ้าง จึงมิใช่หนังสือเตือน ???ตามคำสั่งของนายจ้างที่ว่า “...อนึ่งบริษัท ขอเตือนพนักงานทุกคนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินให้ใช้ความระมัดระวัง ถ้าเผอเรอก็จะก่อความเสียหายให้แก่ส่วนตัวและบริษัทถ้าทำสูญหายบ่อยๆ แม้จะเป็นการสูญหายโดยสุจริตก็อาจถูกพิจารณาโทษฐานหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน หากพิสูจน์ได้ว่าสูญหายโดยสุจริตก็จะถูกโทษไล่ออก และดำเนินคดีทางอาญาได้” นั้นเป็นประกาศทั่วไป คำสั่งดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการเตือนลูกจ้าง จึงมิใช่หนังสือเตือน
 
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1746/2528

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM