คำพิพากษาศาลฎีกา กรณีที่ถือว่าเป็น “ค่าจ้าง”: ค่าน้ำมันรถเป็นการเหมาเป็นรายเดือน : SIAMHRM.COM

คำพิพากษาศาลฎีกา กรณีที่ถือว่าเป็น “ค่าจ้าง”: ค่าน้ำมันรถเป็นการเหมาเป็นรายเดือนจำเลยจ่าย ค่าน้ำมันรถเป็นการเหมาเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน โดยไม่คำนึงว่าโจทก์จะได้จ่ายเงินเป็นค่าน้ำมันรถหรือไม่ หรือได้ใช้จ่ายไปเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด ค่าน้ำมันรถย่อมเป็นเงินที่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์เป็นประจำและมีความแน่นอนเช่นเดียวกับเงินเดือนจึงถือเป็นค่าจ้าง
 
 
 
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3173/2528

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM