คำพิพากษาศาลฎีกา กรณีที่ถือว่าเป็น “ค่าจ้าง”: เบี้ยเลี้ยงชีพ : SIAMHRM.COM

คำพิพากษาศาลฎีกา กรณีที่ถือว่าเป็น “ค่าจ้าง”: เบี้ยเลี้ยงชีพ



เบี้ยเลี้ยงชีพ  ที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างมีจำนวนแน่นอน และจ่ายให้เป็นประจำรายเดือนเช่นเดียวกับเงินเดือน จึงเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาปกติของวันทำงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง
 
 
 
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3223/2525

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM