ข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง : SIAMHRM.COM

ข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเมื่อข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ไม่ว่าข้อพิพาทแรงงานนั้นจะเกิดจากฝ่ายใดเป็นฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้อง ถ้าได้ดำเนินการเจรจาตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว แต่ไม่อาจตกลงกัน ถือว่าเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ นายจ้างหรือลูกจ้างย่อมมีสิทธิปิดงานหรือนัดหยุดงานได้แล้วแต่กรณี ไม่ใช่มีสิทธิเฉพาะฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้องเท่านั้น
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่  453/2528

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM