นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุภาวะ การขาดทุน ไม่สามารถดำเนินการในแผนกที่ลูกจ้างทำงานอยู่ต่อไปได้ : SIAMHRM.COM

นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุภาวะ การขาดทุน ไม่สามารถดำเนินการในแผนกที่ลูกจ้างทำงานอยู่ต่อไปได้การกระทำอันไม่เป็นธรรมนั้น มุ่งคุ้มกันมิให้นายจ้างกลั่นแกล้งลูกจ้าง ฉะนั้นเมื่อปรากฏว่านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุภาวะ การขาดทุน  ไม่สามารถดำเนินการในแผนกที่ลูกจ้างทำงานอยู่ต่อไปได้ ทั้งภายหลังเลิกจ้างแล้ว นายจ้างยังพยายามดำเนินการเพื่อให้ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ และได้จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างทุกคนรับไปแล้วด้วย จึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา 123
 
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่  1612-1636/2523

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM