ลูกจ้างกับนายจ้างตกลงกันว่าจะไม่มีการคิดค่าล่วงเวลาเมื่อมีการทำงานล่วงเวลา : SIAMHRM.COM

ลูกจ้างกับนายจ้างตกลงกันว่าจะไม่มีการคิดค่าล่วงเวลาเมื่อมีการทำงานล่วงเวลาลูกจ้างกับนายจ้างตกลงกันว่าจะไม่มีการคิดค่าล่วงเวลาเมื่อมีการทำงานล่วงเวลา แต่ขอให้ลูกจ้างทำงานชดใช้ในวันทำงานปกติที่ลูกจ้างขาดงานไป ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าหากมีการตกลงกันดังกล่าวจริง ข้อตกลงนั้นก็ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ตกเป็น โมฆะ ใช้บังคับไม่ได้ เมื่อนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลานายจ้างก็ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 898/2520

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM